Lew KopielewWażniejsze daty z życia Lwa Kopielewa


1912

ur. 9 kwietnia w Kijowie; od dziecka posługiwał się trzema językami (rosyjskim, ukraińskim i niemieckim)


1922-1933

Uczęszcza do państwowych szkół w Kijowie i Charkowie. W 1928 roku rozpoczyna naukę zawodu tokarza, nastepnie redaguje gazetę zakładową. Od 1938 roku doktorant, asystent i wykładowca w Instytucie Historii, Filozofii i Literatury w Moskwie. W 1941 roku broni pracę doktorską o Fryderyku Schillerze


1941-1945

Służy jako oficer propagandy w Armii Radzieckiej, w 1945, po wejściu wojsk radzieckich do Prus Wschodnich, zostaje aresztowany i oskarżony o „propagandę mieszczańskiego humanizmu“ i „współczucie dla wroga“


1945-1954

Więzień obozów stalinowskich


1954-1968

Po rehabilitacji publikuje drobne teksty i prace. W 1957 roku podejmuje pracę naukową i dydaktyczną w zakresie literarury i języka niemieckiego w moskiewskich instytutach naukowych


1962

Po raz pierwszy spotyka Henryka Bölla


1968

Oficjalnie występuje w obronie praw człowieka po stłumieniu Praskiej Wiosny, za co zostaje usunięty z partii i wyrzucony z pracy


1968-1975

Otrzymuje pozwolenie na gościnne wykłady - z wykluczeniem uniwersytetów Moskwy i Leningradu. W 1975 roku zostaje objęty zakazem publikowania i wystąpień w Związku Radzieckim.


1973

Pierwsza książka opublikowana w Niemczech


1980

maj: Nagroda im. Friedricha Gundolfa Niemieckiej Akademii Języka i Literatury w Darmstadt


Otrzymuje pozwolenie od władz rosyjskich na jednoroczny pobyt w Republice Federalnej Niemiec i w listopadzie przybywa warz z żoną Raissą Orłową do Kolonii. Goszczą u małżonków Henryk i Annemarie Böll


1981

Styczeń: Związek Radziecki pozbawia małżonków obywatelstwa radzieckiego


Październik: Friedenspreis des Deutschen Buchhandels (Pokojowa Nagroda Księgarzy Niemieckich)


W semestrze zimowym 1981/82 zostaje profesorem Uniwersytetu w Wuppertalu


W kolejnych latach często występuje z odczytami, dużo publikuje, jest wielokrotnie nagradzany i honorowany w Niemczech i poza granicami


1989

Otrzymuje pozwolenie od władz radzieckich na krótkie odwiedziny ojczyzny 31 maja umiera w Kolonii żona Raissa Orłowa


1990

Prezydent Michaił Gorbaczow osobiście przywraca mu obywatelstwo radzieckie  


18 czerwca 1997

Lew Kopielew umiera w Kolonii

Kontakt

Lew Kopelew Forum
Neumarkt 18a
50667 Köln


Tel. (0221) 2 57 67 67
Fax. (0221) 2 57 67 68
info@313846e917b74f07825a42f7b0954e2ekopelew-forum.de  

Mitglied werden

Werden Sie Mitglied

im Lew Kopelew Forum.

Gefördert durch 

Gefördert durch