Forum im. Lwa Kopielewa
 

Gabinet pracy Lwa Kopielewa odtworzony w Forum

 
NAKAZ STAJE SIĘ PROGRAMEM
 

Po śmierci Lwa Kopielewa szeroki krąg jego przyjaciół postanowił kontynuować działalność w imię jego ideałów. I tak w 1998 roku zostało utworzone Forum Lwa Kopielewa, do którego obecnie należy wiele znanych postaci ze świata polityki i publicystyki, nauki i kultury.


Forum ma być miejscem spotkań dla wszystkich tych, którzy interesują się życiem i dziełem jego imiennika i którym dobre sąsiedzkie stosunki między Niemcami a Rosją jak też obrona praw człowieka na całym świecie nie są obojętne.


W pomieszczeniach Forum znajdują się archiwalia i dokumenty związane z osobą Lwa Kopielewa: przedmioty osobiste, fotografie, materiały filmowe i dokumenty dźwiękowe, w tym cały szereg ciekawych wywiadow i nagrań odczytów autorskich. Jako żywa historia („oral history“) są one dla każdego, a zwłaszcza dla młodzieży, zajmujące i informatywne.


W latach powojennych to właśnie w Nadrenii podjęto pierwsze próby ożywienia kontaktów z Europą Wschodnią (Berthold Beitz, Otto Wolf von Amerongen, Heinrich Boell i in.). Lew Kopielew Forum pragnie tę działalność kontynuować, jak też stać się źródłem nowych impulsów prowadzących do poszerzenia kontaktów naukowych, kulturalnych, gospodarczych oraz pomocy „człowiek człowiekowi, jeden naród drugiemu“ (Kopielew).


Radą i praktyczną wskazówką Lwa Kopielewa, jak budować pomosty między Wschodem i Zachodem, jak prowadzić praktyczną “dyplomację między narodami” było utrzymywanie żywej wymiany i osobisty kontakt z różnymi grupami i instytucjami (szkoły, szpitale, gminy). 


„Patriotyzm i otwartość na świat, świadome uczuciowe przywiązanie do własnego narodu, do ojczystego języka, historii i poezji, ale też szersze spojrzenie na problemy międzynarodowe, zrozumienie dla innych narodów, innych kultur – to wszystko chcieli i zdołali połączyć w jedno wielcy Niemcy i Rosjanie.


Te tradycje mają teraz większe znaczenie niż kiedykolwiek – i to nie tylko dla stosunków niemiecko-rosyjskich. To niezbędny warunek zapewnienia pokoju i zachowania życia na świecie.“ (Lew Kopielew: Und dennoch hoffen)

Kontakt

Lew Kopelew Forum
Neumarkt 18a
50667 Köln


Tel. (0221) 2 57 67 67
Fax. (0221) 2 57 67 68
info@ca21f7f91e8b4597a048d7553d30dbe4kopelew-forum.de  

Mitglied werden

Werden Sie Mitglied

im Lew Kopelew Forum.

Gefördert durch 

Gefördert durch