Forum im. Lwa Kopielewa
 

Uroczystość otwarcia Forum im, Lwa Kopielewa dn. 23 marca 1999 r. w banku "Kreissparkasse Köln": (od lewej) premier landu Nadrenia Westfalia Wolfgang Clement; prezydent Niemiec Johannes Rau; prezes zarządu Kreissparkasse Köln Hans-Peter Krämer; poeta, śpiewak, pisarz i były dysydent Wolf Biermann, poeta Jewgenij Jewtuschenko.                                                                                                         © Bernd Maurer

 

PROGRAM STAJE SIĘ DZIAŁALNOŚCIĄ
 

Forum Lwa Kopielewa - plany, projekty, działalność


Forum traktuje swoją działalność jako realizację ideii Lwa Kopielewa. W tym duchu są organizowane następujące projekty:


A Spotkania Wschód - Zachód


 • Imprezy kulturalne, wykłady, dyskusje, sympozja i seminaria dotyczące stosunków rosyjsko-niemieckich, aktualnych wydarzeń w stosunkach Wschód-Zachód, jak również życia i działałności Lwa Kopielewa, upowszechnianie prac naukowych z tego zakresu


 • prezentacja przenośnej wystawy pt.: „Spotkania niemiecko-rosyjskie w okresie Oświecenia“, zainicjowanej przez Lwa Kopelewa.


Dyskusja na temat „Kiedy wreszcie przestaniemy do siebie strzelać?“ 16 lipca 1999 r. z udziałem generałów i pułkowników z Niemiec, Polski i Rosj


B Wymiana kulturalna


 • wieczory autorskie pisarzy rosyjskich i wschodnioeuropejskich
 • koncerty muzyki rosyjskich i wschodnioeuropejskich kompozytorów
 • wystawy sztuki
 • przyjmowanie odwiedzających
 • zbieranie informacji o podobnych instytucjach i inicjatywach dla lepszej koordynacji    działalności, „networking”
 • wykłady o rosyjskiej i wschodnioeuropejskiej literaturze, muzyce, malarstwie, sztuce,    filozofii i historii nauki
 • panele dyskusyjne
 • współpraca z emigrantami i przesiedleńcami z Rosji i obszaru postsowieckiego
 • kontakt z partnerskimi organizacjami w Rosji


C Pomoc humanitarna


Pomoc humanitarna dla Rosji i innych krajów będących w potrzebie organizowana we współpracy z innymi organizacjami.


„Wielu marzyło i wierzyło w to, że nadejdzie czas, kiedy człowiek człowiekowi będzie bratem. Moim zdaniem nie potrzeba tego marzenia odkładać na przyszłość. Każdy może pomóc potrzebującym, bezpodstawnie i bezprawnie prześladowanym, zagrożonym samowolą rządzących; może pomóc słowem i czynem, protestem i wsparciem finansowym. W ten sposób pomoże on także sobie i swojemu otoczeniu, zadba o swój własny duchowy świat i środowisko, w którym przyszło mu żyć. To chyba najważniejsze nauki z przeszłości, które jednak nie rozsiewają się samoczynnie, bez naszego udziału. Ale jeśli już dziś każdy człowiek stanie się dla drugiego bratem, przyczyni się on do budowania lepszej przyszłości“. (Lew Kopielew: Worte werden Brücken)

Kontakt

Lew Kopelew Forum
Neumarkt 18a
50667 Köln


Tel. (0221) 2 57 67 67
Fax. (0221) 2 57 67 68
info@2d278fa6aa754d69b5c47dbf4e3d1803kopelew-forum.de  

Mitglied werden

Werden Sie Mitglied

im Lew Kopelew Forum.

Gefördert durch 

Gefördert durch